ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Βιολέττα - Ειρήνη Κουρτέση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Βιολέττα - Ειρήνη Κουρτέση

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο τετράπτυχο, αξιοπιστία, εμπειρία, υψηλή κατάρτιση, εντιμότητα, που μας δίνουν την ευκαιρία να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες σας Το Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο μας, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικές εργασίες και επενδυτικά θέματα, μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε για επιχείρηση που χρήζει την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου. Παράλληλα φροντίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές προσαρμοσμένες στην οικονομικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Μπορείτε να εμπιστευτείτε το λογιστικό γραφείο μας, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και το σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων, ή τη διαμεσολάβησή μας για διευθέτηση οικονομικών/εργατικών θεμάτων και επίλυση αντιδικιών. Η πολύχρονη εμπειρία μας εγγυάται την πλήρη κάλυψη κάθε σας ανάγκης
TI KANOYME

Υπηρεσίες

Υποβολή της φορολογικής δήλωσης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος

Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ όπως για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων ετών.

Υποβολη εντύπων Ε9 για δηλώσεις ακινήτων και για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος.

Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια).

Συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.

Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ.

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας.

Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.

Απασχόληση οικιακού προσωπικού.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Λογιστική παρακολούθηση.

Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων των επιχειρήσεων (Β’ κατηγορίας) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχείρησης.

Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής.

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.

Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Φοροτεχνική παρακολούθηση των επιχειρήσεων των βιβλίων τους (Β’ κατηγορίας).

Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών και συμπληρωματικών δηλώσεων.

Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας φορολογικών ελέγχων.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων.

Τριμηνιαίος προϋπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ


Μισθοδοτικές καταστάσεις.

Αποδείξεις πληρωμής εργαζομένων.

Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις.

Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών.

Μετατροπές Συμβάσεων.

Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.

Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημέρωσης.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων.

Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.

Ενημέρωση για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Προγράμματα ωρών εργασίας.

Συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

Βιβλίο αδειών εργαζομένων.

Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.

Επίλυση εργατικών διαφορών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μηνιαία παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Μελέτες βιωσιμότητας.

Μελέτες για την λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Οργάνωση σύνταξης ταμειακού προγραμματισμού.

Υπολογισμός, τήρηση και μηχανοργάνωση μισθοδοσίας.

Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ).

Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων, αποδοχών εργαζομένων.

Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών.

Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων.

Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΥ).

Σύνταξη και υποβολή προσωπικών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ.

Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών.

Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.

Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική. Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.

Βελτίωση φορολογικής επιβάρυνσης. Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων.

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.

Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου (φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ.τ.λ.)

Παροχή φορολογικού συμβούλου με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας.

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων (απλογραφικά, άμεσα και Γ κατηγορίας βιβλία – διπλογραφικά).

Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (εφορίας και ασφαλιστικά ταμεία).

Συστάσεις, μεταβολές, εκκαθαρίσεις των εταιρειών, επιχειρήσεων, ενάρξεις, διακοπές εργασιών.

Σύνταξη ταμειακών ροών.

Διεκπαιρέωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο.

Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης.

Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Για λογαριασμό σας, πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο.

Αντιπαραβολή των περιουσιακών σας στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με το Ε9 της εφορίας για τη σωστή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας σας και στους δύο αρμόφιους φορείς.

Μελέτη σχεδιασμού και επιλογή προγράμματος.

Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος.

Καταγραφή των ΚΑΔ της εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της εταιρείας σας σε αυτά.

Πλήρης αξιολόγηση των δυνατοτήτων της εταιρείας σας.

Προτάσεις σε ποια μπορεί να ενταχθεί η εταιρεία σας.

Σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα.

Συνεχής παρακολούθηση του κάθε σταδίου υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.

Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ

Πόσο εύκολη είναι η αλλαγή λογιστή;

Η διαδικασία αλλαγής είναι πολύ εύκολη. Δε χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο πέραν του να ενημερώσετε τον υπάρχοντα Λογιστή, έτσι ώστε να ολοκληρώσει έγκαιρα τις όποιες εργασίες σας, καθώς και να του καταβάλετε τις συμφωνηθείσες αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη σας έχει παρέχει.

Σύμφωνα με τον Κ.Δ.Λ.Φ. αριθμ. 10 παρ. 7 προβλέπεται ότι οποιοσδήποτε Λογιστής-Φοροτεχνικός επιθυμεί να προσφέρει την παροχή υπηρεσιών σε νέο πελάτη, πρέπει πρώτα να παραλάβει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία του νέου πελάτη, καθώς και ό,τι στο ως άνω πρωτόκολλο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν από τον προηγούμενο Λογιστή.

Εμείς θα διαθέσουμε όλο τον απαραίτητο χρόνο και τους συνεργάτες που απαιτείται για την ομαλή μετάβαση της επιχείρησή σας στην επόμενη μέρα. Με στόχο μία αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να επιτύχουμε μία εποικοδομητική και μακροχρόνια συνεργασία.

 

Επικοινωνία

Βιολέττα – Ειρήνη Κουρτέση

Χώρα Άνδρος (πεζόδρομος)
Τηλ. & Fax. 22820 29204
Κιν. 6976 910881
E-mail: violeta_eirini@yahoo.gr

Βιολέττα - Ειρήνη Κουρτέση

Χώρα Άνδρος (πεζόδρομος)
Τηλ. & Fax. 22820 29204
Κιν. 6976 910881
E-mail: violeta_eirini@yahoo.gr

© 2020 Βιολέττα – Ειρήνη Κουρτέση

Developed by 80bytes